Contributie

Contributie

De contributie voor onze vereniging bedraagt voor het kalenderjaar 2022:

Contributie SSV De Vrijheid Diemen (jaarlijks)
Senior-Schutter € 216,00
Senior-Gezinsschutter € 108,00

Contributie KNSA (jaarlijks)
Senior-Schutter € 42,50
Junior-Schutter-A (18 t/m 20 jaar) € 22,00

Inschrijfgeld bij toetreden (eenmalig)
Inschrijfgeld inclusief verplichte basiscursus € 175,00
de bovenstaande jaarlijkse contributies komen hier nog bij

Betalinggegevens:

IBAN: NL27 INGB 0005 3959 35

Voor schutters die elders KNSA lid zijn, worden er geen licentiekosten en entreegeld voor het KNSA gerekend.