Geschiedenis

Geschiedenis

Alhoewel het wellicht niet direct bekend is, kent de schietsport in Diemen en daarmee SSV De Vrijheid, een lange geschiedenis. In het volgende stuk willen wij u een inkijkje geven in de ontwikkeling van beiden.

Een korte geschiedenis van de schietsport

In 1914 werd, met het oog op toen dreigend oorlogsgevaar, door de overheid de “Bijzondere Vrijwillige Landstorm” opgericht.
Deze voorloper van het huidige “Korps Nationale Reserve” diende ervoor om bij een eventuele aanval op ons land, Nederland had zich immers neutraal verklaard, binnen een korte tijd te beschikken over opgeleide mankracht voor de strijdkrachten. In vredestijd was hun taak de orde en rust te bewaren.

Na de eerste wereldoorlog (1918) werd deze groep in stand gehouden om indien noodzakelijk opnieuw te kunnen worden opgeroepen om het gezag te dienen. Om hun bekwaamheid te behouden zijn zij het schieten als sport gaan beoefenen. Zij het alleen met militaire geweren, die van het rijk werden geleend.

Ook in Diemen was een afdeling van deze “Bijzondere Vrijwillige Landstorm”.
Als verenigingsgebouw diende het gebouw “Het Patronaat”, gelegen tussen de R.K. Kerk en het voormalig klooster, nu beter bekend als “De Hoop”.

De afdeling in Diemen bleef actief tot 1940 toen hun activiteiten en het voorhanden hebben van wapens door de Duitse bezetter werden verboden.

In de roerige tijd kort na de bevrijding werd door de regering de organisatie “Steun Wettig Gezag” opgericht. De vele leden van de ontbonden “Bijzondere Vrijwillige Landstorm” meldden zich bij deze organisatie om hun oude taak, het zich beschikbaar stellen bij ongeregeldheden en klaar staan voor het gezaghebbende orgaan, weer op te pakken. Hun oprichting betekende indirect dat ook de schietsport in Nederland weer nieuw leven werd ingeblazen.

Het eerste onderkomen van “Steun Wettig Gezag” was Café Stegge, nu beter bekend als het Italiaanse restaurant Ciao op de Hartveldseweg. Deze locatie bleek snel te klein voor alle activiteiten en men besloot te verhuizen naar hotel/café “De Kroon”, ook gelegen aan de Hartveldseweg.

Echter, door de grote belangstelling en de geïmproviseerde schietstand (zo was er een verrijdbare kogelvanger die was omringd met zandzakken als enige bescherming) bleek ook deze locatie niet ideaal. Dat kwam, omdat er zich veel (reserve) politiefunctionarissen onder de leden bevonden die met hun dienstwapen aan de schietoefeningen deel wilden nemen. Omdat de schietstand in De Kroon hiervoor niet geschikt was konden zij oefenen in de (wie zou dit vandaag de dag nog in zijn hoofd halen) operationele kruitfabriek in Muiden.

Op last van de ministeriële staf werd het “Steun Wettig Gezag” in 1950 ontbonden. En bij het opheffen van deze organisatie moesten ook de (geleende) militaire wapens worden ingeleverd bij het Rijk.

De oprichting van SSV De Vrijheid

Nadat het “Steun Wettig Gezag” was ontbonden werd er druk nagedacht hoe er met de schietsport verder kon worden gegaan. Daarop werd op 31 januari 1952 “De Vrijheid” in Noord Holland opgericht. Een grote vereniging met afdelingen in elke plaats waar belangstelling was voor de schietsport. En zo ook in Diemen. Later werden al deze verenigingen ondergebracht bij de in 1968 opgerichte “Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie”.

De schietsportvereniging “De Vrijheid” in Diemen bleef nog steeds gevestigd in Hotel/café De Kroon. En ook aan de schietstand tussen de tafels en stoelen veranderde er niet veel. Dit duurde voort tot eind jaren ‘60, toen De Kroon plots ophield te bestaan. Het vinden van een geschikte nieuwe locatie bleek erg lastig en gedurende enkele jaren bestond de vereniging alleen nog maar op papier.

Begin jaren ’70 kregen we via de gemeente een klein zaaltje toegewezen (6 x 12m) in de sporthal aan de Prins Bernhardlaan. Een ruimte waarin geen veranderingen mochten plaatsvinden, wat betekende dat er weer veel geïmproviseerd moest worden.

Zo werd er een kogelvanger gebouwd die, wanneer deze niet werd gebruikt, in de grote sportzaal opgeslagen kon worden. In die tijd werd er nog niet veel geschoten en kon er worden volstaan met slechts 2 openingsdagen per week. Wij waren ontzettend blij toen we te horen kregen van de gemeente Diemen dat er in het nieuw te bouwen zwembad een ruimte gereserveerd zou worden voor de schietsportvereniging.

Nog groter was de vreugde toen deze ruimte in september 1980 realiteit werd en in gebruik kon worden genomen. Eindelijk had de vereniging zijn plek in Diemen gevonden. Met 6 speciaal ingerichte schietstanden. Niets hoefde meer verrijdbaar te zijn en aan een eigen inrichting kon worden gedacht.

Inmiddels is de vereniging al bijna 40 jaar gevestigd in het sportcentrum Wethouder F.B. Duran aan de  Ouderkerkerlaan en heeft zich ontwikkeld tot een gezellig ontmoetingspunt voor de recreatieve en wedstrijdschutters in een veelvoud aan disciplines.